EN NL

Verstening en paleogebied

Verstening en paleogebied

De afgrond voor u wordt gevormd door kalk en mergel. Dit zijn sedimentaire rotsen. Dit wil zeggen, dat dit gebied 134 miljoen jaar geleden bedekt was door de zee. Deze was bevolkt met talrijke dieren zoals de ammonieten, en hun roofvijanden, de plesiosaurus en de ichtyosaurus. Om een oude omgeving te reconstitueren (paleogebied), onderzoek ik de indicaties die aanwezig zijn in de rotsen en fossielen. Wanneer u de afgrond aandachtig bekijkt, zult u en afwisseling van gele rotsen (kalkrotsen) en grijze rotsen (mergelaarde) zien. Dit zijn sedimentaire rotsen, die talrijke fossielen bevatten, in het bijzonder talrijke ammonieten.
Maar wat kunt u hier dan uit afleiden? 134 miljoen jaar geleden was het gebied Serre de l\'Ane bedekt door de zee! Op de bodem van deze zee stapelden de afzettingen zich op die de kalrotsen en de mergelaarderotsen vormden die u nu kunt zien. De aanwezigheid van ammonieten, zoals de Acanthodiscus, maakt het mogelijk te bevestigen dat deze afzetting uit de zee komt, omdat deze organismen uitsluitend in zeeën en oceanen leefden.