EN NL

Hoe wordt een dier een fossiel?

Hoe wordt een dier een fossiel?

1. Na de dood van de ammoniet maken de weke gedeelten zich los en worden al snel vernietigd. De schelp valt op de bodem van het water.
2. Deze wordt langzamerhand bedekt en gevuld door de sedimenten, en wordt begraven.
3. De laag met sedimenten wordt dikker, stapelt zich onder zijn eigen gewicht op en evacueert het water. Het sediment wordt sedimentaire rots en de resten van het dier worden fossiel.
4. De schelp lost op; er blijft slechts de fossiel over. Hoe wordt een dier een fossiel?

1. In het geval van de ammoniet, na de dood van het dier, maken de weke gedeelten zich los en worden al snel vernietigd. De schaal, die lichter wordt doordat deze het zachte gedeelte van het dier verliest, kan enkele tijd in het water drijven voordat deze zinkt en zich op de bodem van de zee gaat vestigen
2. De sedimenten stapelen zich op de bodem van de zee op. Zij bedekken de schelp en dringen vervolgens langzaam de schelp binnen. Dit is het onderwerken, de onontbeerlijke etappe voor verstening.
3. Langzamerhand wordt de laag met sedimenten dikker, stapelt zich onder zijn eigen gewicht op en evacueert het water. Dit fenomeen markeert de transformatie van het sediment (verplaatsbaar) in een sedimentaire rots (hard). De resten van het dier worden zo in een fossiel veranderd.
4. De schelp van het dier lost vaak op, en er kan slechts de interne mal van het dier gezien worden, afkomstig van het hard worden van de sedimenten die in de schelp aanwezig zijn. Zo zijn de ammonieten van Serre de l\'Ane versteend.Zelfs wanneer we soms veel fossielen in een afzetting kunnen vinden, moet u weten dat verstening een zeldzaam fenomeen is! Opdat deze laatsten nuttig voor ons zijn, is het onontbeerlijk dat we deze, ter plekke, in zijn natuurlijke milieu ontdekken. Daarom is het verboden om hier fossielen op te rapen.