EN NL

De geologische tijd

De geologische tijd

De afgrond die u voor u ziet dateert uit de periode van het Krijtse tijdperk, in het Secondaire tijdperk.
- Precambrium: de zeer oude geschiedenis van de Aarde; van haar vorming 4,5 miljard jaar geleden, tot aan 542 miljoen jaar geleden. De bacteriën representeren op dat moment bijna de enige levensvorm.
- Primaire Tijdperk (-542 tot -251 Ma): verschijning van de eerste zeedieren en vervolgens de gewervelden. De continenten worden veroverd door planten en dieren.
- Secondaire tijdperk: komst van grote reptielen en dinosaurussen, en evenwijdig hieraan de eerste zoogdieren, planten met bloemen en vogels.
- Tertiaire Tijdperk: ontwikkeling en diversificatie van zoogdieren (waaronder de Mens!) en van planten met bloemen. Dus in welke periode is datgene gevormd dat we zien?

De afgrond die u voor u ziet, dateert uit het Mesozoïcum of het Secondaire tijdperk, en om precies te zijn, de periode van het Krijtse tijdperk.
Laten we nu proberen om de grote geologische tijdlijn te plaatsen.
De geschiedenis van de Aarde wordt gemarkeerd door 4 grote tijdseenheden:
> De Precambrium brengt de hele en zeer oude geschiedenis van de Aarde samen; zijn vorming 4,5 miljard jaar geleden, tot aan 542 miljoen Ma. Het leven werd dus voornamelijk vertegenwoordigd via bacteriën. Aan het einde van de Precambrium verschijnen weke zeedieren waarvan de organisatie nogal ingewikkeld is.
> Het is gedurende het Primaire tijdperk (-542 tot -251 Ma) dat de eerste zeedieren verschijnen die een pantser hebben of die een schelp hebben, en vervolgens de gewervelden. Het is tijdens het eerste tijdperk dat de continenten via planten en vervolgens door dieren worden veroverd.
> Het Secondaire tijdperk (-251 tot -66 Ma) wordt gemarkeerd door de komst van grote reptielen, met de heerschappij van de dinosaurussen. Evenwijdig hieraan zien de eerste zoogdieren het levenslicht, de planten met bloemen verschijnen, en de vogels koloniseren langzamerhand de hemel. De zeeën zitten vol met