EN NL

De fossiel, een markeerder van tijd

De fossiel, een markeerder van tijd

Om de tijd in geologie te meten, bestuderen we de fossielen die in de rots zitten. Sommigen zijn belangrijker dan anderen omdat ze precieze perioden aangeven. Hier, voor de Hauterivien, gaat het om de ammoniet Acanthodiscus die als tijdsaanduiding dient. Waarvoor is het nuttig om fossielen te bestuderen?

Meerdere methoden bestaan om de tijd in de geologie te meten, waaronder het onderzoek van verschillende fossielen die in de rots aanwezig zijn. De aan of afwezigheid van een bepaald fossiel maakt het mogelijk om de opeenvolging van evenementen af te leiden die de geschiedenis van de Aarde vormen. Toch zijn bepaalde fossielen belangrijker dan andere, omdat zij precieze perioden bepalen: dit zijn stratigrafische fossielen.
In het geval van de Hauterivien hier, is dit de ammoniet Acanthodiscus die als tijdindicatie dient. Dus, wanneer ik deze ammoniet in een andere rots, zelfs op enkele honderden meters, of op duizenden kilometers afstand zie, kan ik afleiden dat deze uit hetzelfde tijdperk dateren.
Om als stratigrafisch beschouwd te kunnen worden, moet het fossiel aan drie criteria voldoen:
- dat het bestaan heeft tijdens een korte duur op de schaal van de geologische tijd, bijvoorbeeld, de Acanthodiscus heeft slechts ongeveer 500 000 jaar bestaan.
- dat het aanwezig is op verschillende plekken op de aardbol
- dat het voldoende aanwezig is geweest opdat de geologen deze opnieuw kunnen vinden.