EN NL

Juridische mededelingenUitgever van de website
serredelane.ladrome.fr wordt uitgegeven door het Département de la Drôme
Avenue du Président Herriot
26026 Valence Cédex 09
Frankrijk
Tel: +33 4 75 79 26 26


Directeur Publicatie
Corinne Martinez


Beheer, follow-up en bijwerking van de website
Sébastien Munsch


Website created by
TooEasy
Le "Number One"
25 rue Frédéric Chopin
26 000 Valence
France
https://www.tooeasy.fr/


Hosting van de website
Fingerprint 5 rue Jean Charcot
26 100 Romans sur Isère
Frankrijk


Respect van het auteursrecht
Deze website is bestemd om u van informatie te voorzien. U hebt het recht van gebruik, maar uitsluitend voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden, van de informatie die hierop vermeld staat. Het is u dientengevolge niet toegestaan om alles of een gedeelte van ieder document dat u vanaf deze website hebt gedownload, of alle lijsten met links die u op deze website hebt verkregen, te wijzigen, te distribueren, over te dragen, te verspreiden, te vertegenwoordigen, te reproduceren, te openbaren, over te brengen of te verkopen. Ook is het verboden om werkstukken te creëren die van deze documenten of lijsten met links zijn afgeleid, tenzij u vooraf een speciale overeenkomst hebt afgesloten met het ConseilGénéral de la Drôme.
Iedere link met deze website dient vooraf door de communicatie-afdeling goedgekeurd te worden.
De gehele website valt onder de Franse en internationale wetgeving ten aanzien van auteursrecht en intellectueel eigendom. Ieder recht van reproductie wordt behouden, inclusief voor iconografische en fotografische documenten.
De reproductie van de hele website of een gedeelte ervan in elektronische vorm en op welke manier dan ook is ten strengste verboden, behalve in het geval van uitdrukkelijke toestemming van de hoofdredacteur. De reproductie van teksten van deze website in papiervorm wordt toegestaan, in het bijzonder in het geval van pedagogisch gebruik, onder voorbehoud dat de drie volgende voorwaarden in acht worden genomen: De verspreiding ervan is gratis Respect van de integriteit van de gereproduceerde documenten: geen enkele wijziging of verandering dan ook Duidelijk en leesbaar citaat van de bron onder het volgende: serredelane.ladrome.fr


Gebruik van cookies
Deze website gebruikt Google Analytics, een analyseservice van websites die door Google Inc wordt geleverd. ("Google"). Google Analytics gebruikt cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer geplaatst zijn, om de website te helpen het gebruik van de website door zijn gebruikers te analyseren. De gegevens die door de cookies worden aangemaakt ten aanzien van uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) zullen door Google worden overgebracht en worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om over de activiteit op de website rapporten op te stellen voor zijn uitgever en andere services te verlenen die verband houden met de activiteit van de website en het gebruik van internet. Google kan deze gegevens eventueel doorgeven aan derden in het geval van een wettelijke verplichting of wanneer deze derden deze gegevens behandelen op de account van Google, inclusief en met name de uitgever van deze website. Google vergelijkt uw IP-adres niet met andere gegevens die Google in zijn bezit heeft. U kunt het gebruik van cookies deactiveren door de passende parameters van uw browser te selecteren. Toch kan een dergelijke deactiveren het gebruik van bepaalde functies van deze website verhinderen. Wanneer u deze website gebruikt, geeft u uitdrukkelijk toestemming voor de behandeling van uw nominatieve gegevens door Google binnen de voorwaarden en voor de doeleinden die hierboven staan beschreven.


Contact
Voor vragen ten aanzien van de wettelijke vermeldingen of de bescherming van persoonsgegevens, om fouten te signaleren, in het bijzonder zij die te maken hebben met persoonsgegevens of om deze gegevens te wijzigen, te rectificeren of te wissen, moeten de internetters het contactformulier invullen.